top of page
Banner_about.jpg
Untitled-4-02.png

קצת אודות, קצת פילוסופיה ומטרות

טקסט רץ בהרחבה, אפשר קצת כמו קורות חיים, המטרה היא שיכירו אותך יותר לעומק ויבינו מי אתה ומה הבסיס. זה יכול להיות טקסט שמספר על נקודות בדרך, מפגשים שקרו לך. חוויות שעברת, כל דבר שנראה לך רלוונטי ומסקרן בך ושיכול להתחבר להרצאות. תכתוב . טקסט רץ בהרחבה, אפשר קצת כמו קורות חיים, המטרה היא שיכירו אותך יותר לעומק ויבינו מי אתה ומה הבסיס. זה יכול להיות טקסט שמספר על נקודות בדרך, מפגשים שקרו לך. חוויות שעברת, כל דבר שנראה לך רלוונטי ומסקרן בך ושיכול להתחבר להרצאות. תכתוב מאיפה זה התחיל, תכתוב על ארוע ספציפי. מה שבא לך מאיפה זה התחיל, תכתוב על ארוע ספציפי. מה שבא לך

 

רק לא יותר מדי, כדי לא לעייף את מי שקורא. שירצו להישאר, לא לברוח. ארוך מדי יכול להבריח, קצר מדי יכול להיות ממוקד טוב. כל  רק לא יותר מדי, כדי לא לעייף את מי שקורא. שירצו להישאר, לא לברוח. ארוך מדי יכול להבריח, קצר מדי יכול להיות ממוקד טוב. כל האופציות פתוחות. אני רק מסמנת כרגע את כמות הטקסט שנראית לי רצויה ומשכפלת. האופציות פתוחות. אני רק מסמנת כרגע את כמות הטקסט שנראית לי רצויה ומשכפלת. 

מוזמנים להצטרף אליי להרצאות מרתקות

bottom of page